CCF涨跌榜
您现在的位置:您现在的位置:化纤信息网>> CCF涨跌榜

月涨跌榜 日期:2020年9月

▲ 非登陆状态下,价格信息以*号显示,查看具体价格,请先登录!
 产品 周均价 涨跌幅 幅度
电石 * * *
CFR东北亚乙烯 * * *
再生PET瓶片(中化纤用) * * *
CPL外盘成本 * * *
外盘MEG * * *
内盘MEG宁波现货 * * *
内盘MEG现货 * * *
华东纯苯内盘 * * *
内盘ACN * * *
MEG远期合约价格 * * *