CCF涨跌榜
您现在的位置:您现在的位置:化纤信息网>> CCF涨跌榜

月涨跌榜 日期:2020年10月

▲ 非登陆状态下,价格信息以*号显示,查看具体价格,请先登录!
 产品 周均价 涨跌幅 幅度
甲醇太仓 * * *
CFR东北亚乙烯 * * *
外盘ACN * * *
CFR东南亚乙烯 * * *
涡流纺30S * * *
BDO * * *
内盘ACN * * *
涡流纺40S * * *
PA66内盘 * * *
FOB韩国丙烯 * * *