CCF涨跌榜
您现在的位置:您现在的位置:化纤信息网>> CCF涨跌榜

周涨跌榜 第40周

▲ 非登陆状态下,价格信息以*号显示,查看具体价格,请先登录!
 产品 周均价 涨跌幅 幅度
CFR日本石脑油 * * *
1.4D直纺涤短 * * *
碳酸饮料瓶级聚酯 * * *
华东聚酯水瓶片 * * *
WTI现货价 * * *
热灌装聚酯瓶片 * * *
WTI期货 * * *
半光聚酯切片 * * *
CFR东北亚乙烯 * * *
郑棉期货 * * *