CCF涨跌榜
您现在的位置:您现在的位置:化纤信息网>> CCF涨跌榜

周涨跌榜 第30周

▲ 非登陆状态下,价格信息以*号显示,查看具体价格,请先登录!
 产品 周均价 涨跌幅 幅度
再生PET瓶片(中化纤用) * * *
CFR东南亚乙烯 * * *
切片纺POY 黑丝 300D/96F * * *
内盘ACN * * *
CFR日本石脑油 * * *
切片纺POY 黑丝 150D/48F * * *
直纺半光POY 75D/72F(135分特) * * *
直纺半光POY 150D/144F * * *
32S纯涤纱 * * *
高端粘胶短纤 * * *